Rahvusvaheline Kergejõustiku nõukogu võttis vastu otsuse, kus määrati ära jalatsite mudelid (tossud ja naelikud), mis peavad vastama teatud tingimustele. Tossud ja naelikud ei tohi anda üksikule sportlasele eelist ning on mõeldud rajakatte haarde parandamiseks (lisaks veel stabiilsusele ja ohutusele). Jalatsitele, mis on toodud turule peale 31. jaanuari 2020, kehtib üleminekuperiood, kuid samuti ka kõik järgnevad reeglid. Kõiki jalatseid, mis tuuakse turule peale 8. augusti 2021, tohib kasutada ainult sellisel juhul, kui need on tehtud vabalt saadavaks läbi „The Athletic Shoe Availability” skeemi. Antud skeem koondab endas protsessi, tingimusi, vajalikku jalatsipaaride arvu, levitamise meetodit ning millal peavad jalatsid olema saadaval (kuu aega enne rahvusvahelist võistlust). Sisuliselt tähendab see seda, et jalatsid peavad olema ametlikus nimekirjas.

Tehniline osa inklise keeles – C2.1 – Technical Rules (amendment to Rule 5)

Jalatsite nimekiri, mida võib vabalt kanda võistlustel – World Athletics Shoe Compliance List (as at 05 Feb)

Eesti Kergejõustikuliidu kokkuvõttev tekst – WA võistlusjalatsite regulatsioon

Paar olulisemat punkti:

  • Talla paksus pöia ja kanna (sh kannaalune tugi) ei tohi ületada teatud kõrgust.
  • Kõiki jalatseid, mis tuuakse turule peale 8. augusti 2021, tohib kasutada, kui need on kättesaadavad “The Athletic Shoe Availability” skeemi alusel (indivuduaalselt sportlasele tehtud jalatsitega ei tohi võistelda).
  • Naelikutel tohib olla maksimaalselt 11 naela.
  • Jalatsite nimekirja täiendatakse jooksvalt.
  • Kui kohtunikel tekib kahtlus jalatsite suhtes, on tal õigus mõõta üle tallapaksus ja kontrollida muud vajalikku reeglitele vastavuse osas.
  • Jaltsite nõuded kehtivad ka Eesti MV-l!