Spordiklubi kinnitus tuleb teha hiljemalt 30.11!

 1. Tallinna linna e-teeninduses – https://taotlen.tallinn.ee > Uus kinnitus > Sporditegevuse toetus (NB! 18 ja vanemad õpilased peavad kinnituse ise tegema)
  1. Harku valla elanikel SIIN
 2. Või kui puudub võimalus teha kinnitus interneti teel, siis Tallinna Kultuuri- ja Spordiametis (aadress Juhkentali tn 12, sissepääs Staadioni ja Herne tänava nurgal, info telefonil 640 4585) on võimalus avaldus samuti kirjutada.

(Info Tallinna Spordi- ja Noorsoameti lehel EESTI KEELES või VENE KEELES)

Kinnituse peab tegema igal aastal Tallinna linna, Harku valla ja Viimsi valla puhul ajavahemikus 1.oktoober-30.november.

 • Harrastaja või harrastaja esindaja peab kinnitama, millisele spordiklubile kohaliku omavalitsuse sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse saab teha peale seda, kui oleme saanud lapse nime ja isikukoodi ning need andmebaasi kandnud. Kuna klubi esitab iga järgneva aasta toetuse taotluse nimekirjad 31.oktoobriks, peab laps olema registreeritud VEMI-s hiljemalt 30.oktoobriks.
 • Kui laps jääb 30.oktoobriks taotlusesse kandmata või kinnitus tähtajaks tegemata, kehtivad kõrgemad õppemaksud terve järgneva kalendriaasta jooksul.
  • Kui teie last ei ole KOV toetuse nimekirjas, siis pole meil teie lapse andmeid. Andmed võetakse kooli raamatupidamisprogrammist VEMI, millega liitumine on meie kooli õpilastel kohustuslik. VEMI liitumise juhend
 • Klubiga liitunud uute 7-19 -aastaste laste käimasoleva aasta kohta tehtav kinnitus ei kindlusta klubi sama kalendriaasta KOV sporditegevuse toetusega.  Seetõttu kehtib kuni järgmise kalendriaasta toetuste määramiseni KOV toetuse võrra kõrgem õppemaks. Juhul, kui on klubist lahkujaid, kes tühistavad kinnitused, asendab klubi lahkujad sama vanusegrupi uute liitujatega liitumise järjekorras ning nimetatutele hakkab kinnituse tegemise järel kehtima madalam õppemaks.
 • Sporditegevuse toetus on nähtud ette spordiklubidele ja -koolidele  kergejõustikuga tegelevate 7-19 -aastaste rahvastikuregistri järgi Tallinnas, Viimsi või Harku vallas sissekirjutust omavate laste ja noorte ning 4-19 -aastaste puuetega laste ja noorte kohta. Järgneva aasta kinnituse peavad lapsevanemad tegema järgmise aasta 1.jaanuariks 7-aastaseks saanud lastele.
 • Tallinnas, Viimsi või Harku vallas sissekirjutust mitte omavate laste vanematel palume rääkida KOV toetusest kohaliku omavalitsuse vastutava ametnikuga või spordiklubi juhatajaga.

https://taotlen.tallinn.ee/ > E-Teenused > Sporditegevuse toetus

Kui kinnitus on tehtud, siis ilmub paari sekundi pärast “Jah”, nagu näidatud pildil.